Jak wygląda proces inwestycyjny?

Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. w procesie preinkubacji udzieli wsparcia merytorycznego 24 wybranym projektom, spośród których dokona inwestycji w 12 projektów do kwoty 150 000 €. Zasilone kapitałowo zostaną pomysły o najlepszym potencjale ekonomicznym i rynkowym, poprzez utworzenie spółki z IN-T sp. z o.o. w oparciu o preinkubowane koncepcje biznesowe.

Zasady wejścia kapitałowego:
● udział Inkubatora Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. w nowopowstałej spółce do 49,9%
● maksymalna wartość udziałów/akcji objętych przez Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. to 150 000 €
● maksymalny okres zaangażowania Inkubatora Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. w nowopowstałą spółkę to 10 lat.

Zobacz też:
Jak działamy?
Kogo i czego szukamy?
Jakie wsparcie oferujemy?
Dla pomysłodawcy
Szczegółowy przebieg konkursu