Porady

W tym dziale pragniemy poinstruować naszych Pomysłodawców i pokrótce wskazać najczęściej popełniane błędy na dotychczasowych prezentacjach. Zachęcamy do lektury i ponownego przeanalizowania własnej prezentacji przed spotkaniem z Komitetem Preinkubacyjnym IN-T.

 

  1. Cel prezentacji – jednym z najczęstszych błędów jest złe określenie celu swojego wystąpienia. Eksperci Inkubatora nie oczekują przedstawienia całej specyfiki działania i technologii danego produktu. Najważniejsze jest dla nich wzbudzenie zainteresowania danym zagadnieniem i przekonanie, że jest to temat nadający się do dalszych rozmów.
  2. Niedopasowanie prezentacji do odbiorców i ich potrzeb – przed przystąpieniem do prezentacji powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie – “Co interesuje inwestora, jakie są jego potrzeby?”.  W największym skrócie odpowiedź na to pytanie można zawrzeć w zdaniu – “Chcę się szybko dowiedzieć, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie z tym projektem”. Dlatego prezentacja  powinna zawierać przede wszystkim informacje istotne z punktu widzenia inwestora, tzn.: oczekiwany zwrot z inwestycji, rentowność projektu, etc. Prezentacja powinna przyciągnąć uwagę także poprzez swoje walory estetyczne oraz być opisana w sposób jasny i prosty, bez nadmiernego użycia języka technicznego, który może okazać się niezrozumiały.
  3. Braki w przygotowaniu – nie każdy jest urodzonym mówcą, ale każdy może poświęcić swój czas na przygotowanie do prezentacji. Każdy szczegół prezentacji powinien być odpowiednio przemyślany i dopracowany, a całe wystąpienie przećwiczone do perfekcji. Mamy tylko kilkunaście minut, aby przekonać do siebie ekspertów i musimy zaprezentować się z jak najlepszej strony – mówiąc płynnie, bez czytania ze slajdów i zbędnych dygresji.  Poza tym należy również zwrócić uwagę na przygotowanie techniczne sprzętu do prezentacji (laptop, rzutnik, pendrive) oraz unikać prezentacji prototypów naszych rozwiązań jeśli nie jesteśmy w 100% pewni czy zadziałają.
  4. Niewykorzystanie grafiki – wykorzystanie obrazów w prezentacji jest bardzo mile widziana. Same tabele, zestawienia i suchy tekst mogą bardzo szybko znudzić i zniechęcić słuchaczy. Pamiętajmy jednak, aby dobierać obrazy czy infografiki w sposób przemyślany, odpowiadający całościowej koncepcji prezentacji.
  5. Nieprzygotowanie merytoryczne – przychodząc na prezentację inwestorską niedopuszczalnym zaniedbaniem jest brak aktualnej wiedzy na temat sytuacji na rynku, na którym chcemy działać prowadząc swój projekt. Przeprowadzenie szczegółowego badania rynku i zorientowania się w konkurencji jest koniecznością, której nikt z prezentujących swoje projekty pominąć nie może.
  6. Błędne zdefiniowanie konkurencji – bardzo często odwiedzają nas Pomysłodawcy twierdzący, że ich projekt jest jedynym w swoim rodzaju pomysłem, którego nikt inny dotąd nie wcielił w życie. Pamiętajmy jednak, że konkurencja to nie tylko inni przedsiębiorcy sprzedający identyczny produkt czy usługę, ale także wszyscy, którzy zaspakajają zbliżone potrzeby odbiorców (np. konkurencją dla firmy produkującej fototapety może być inna firma tworząca zdobienia na ściany, niekoniecznie w formie fototapety). Bez trafnego zdefiniowania i przedstawienia konkurencji przez Pomysłodawcę trudno jest liczyć na pozytywną weryfikację projektu.