EastWest

EastWest Sp. z o.o. – portal społecznościowy, platforma biznesowa łącząca kraje CEE

EastWest Sp. z o.o. to portal internetowy zawierający kompendium wiedzy nt. kresów wschodnich. Serwis zawiera także dział biznes, pozwalający na znalezienie odpowiedniego partnera biznesowego na rynkach Polski, Litwy, Łotwym Białorusi i Ukrainy. Na stronie znajdziemy internetową bazę partnerów ułatwiającą planowanie ekspansji firmy na rynki Europy Środkowo – Wschodniej. W serwisie znajdzie się także miejsce dla działu kulturalnego, zawierającego mapę kresów wschodnich oraz dział wspomnień.

Kwota inwestycji wyniosła 800.000,00 zł. Inkubator Naukowo – Technologiczny sp. z o.o. posiada 49,53% w kapitale zakładowym spółki.