Legal Open S.A.

Legal Open S.A. – usługi prawne w jednym miejscu

Działalność LEGAL OPEN S.A. koncentruje się na tworzeniu, wykorzystujących nowe technologie, narzędzi wspierających świadczenie usług prawniczych. Ponadto spółka planuje świadczyć usługi prawne w nowoczesnej formie z wykorzystaniem autorskich rozwiązań.

W roku 2013 pojawią się na rynku pierwsze oferowane przez Spółkę produkty. Strategia Spółki przewiduje międzynarodowy zasięg oferty. Spółka zakłada ścisłą współpracę z kancelariami prawnymi w Polsce i za granicą.

Pierwsza transza inwestycji wyniosła 350.000,00 zł, docelowa kwota inwestycji wyniesie 600.000,00 zł. Inkubator Naukowo – Technologiczny docelowo obejmie 40% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

www.legal.pl