Masala Squad TV

Masala Squad TV – Produkcja audiowizualnych programów rozrywkowych i edukacyjnych

Masala Squad TV zajmuje się produkcją audiowizualnych programów rozrywkowych i edukacyjnych dla odbiorców pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz dystrybucją hybrydową audycji na żywo i w systemie VoD, w zastosowaniu technologii streamingowej, serwera CDN w zastosowaniach konsumenckich w tym:

- konsumentach niepełnosprawnych (niesłyszących),

- bisnesowych – w formie automatycznej sprzedaży licencji telewizyjnych on-line.

Kwota inwestycji wyniosła 500.000,00 zł. Inkubator Naukowo – Technologiczny sp. z o.o. posiada 49,02% w kapitale zakładowym spółki.