Mobile Bros

MOBILE BROS – Akcelerator aplikacji mobilnych

 

Projekt koncentruje się na wykorzystywaniu wiedzy z zakresu projektowania, dewelopmentu, makretingu i sprzedaży aplikacji mobilnych w celu odnoszenia wspólnych korzyści z autorami. Posiadane środki, narzędzia oraz wiedza pozwalają nam efektywnie wspierać innowacyjne projekty z obszaru aplikacji mobilnych. Nasza aplikacja analityczna zaprojetowana jest tak, że wszystkie statystyki, wykresy i raporty pokazywane są w czasie rzeczywistym.

Aplikacja analityczna – system jest otwarty na wszystkie kluczowe platformy mobilne na świecie takie jak: Android, iOS, Windows Phone i Blackberry. Oprogramowanie stosuje zaawansowane algorytmy umożliwiające pozyskiwanie oraz prezentację w czasie rzczywistym danych o zachowaniu użytkowników w trakcie korzystania z aplikacji mobilnych. Prezentowane w czasie rzeczywistym dane są w formie interaktywnych wykresów oraz wskaźników graficznych umożliwiając intuicyjne korzystanie z interfejsu oraz szybkie uzyskanie informacji o stanie kluczowych parametrów aplikacji mobilnej.

Kwota inwestycji wyniosła 600.000,00 zł. Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. posiada 40,00% w kapitale zakładowym spółki.

www.mobilebros.pl