Tradebox S.A.

Tradebox – automatyczne strategie inwestycyjne

 Tradebox S.A. oferuje usługi umożliwiające wykorzystanie automatycznych strategii inwestycyjnych. Usługi są przeznaczone dla inwestorów indywidualnych i instytucji finansowych, które podejmują deyzje o zakupie lub sprzedaży instrumentów finansowych na podstawie metod algorytmicznych.

Spółka oferuje:

  • Przygotowanie danych historycznych (synchronizację danych z różnych rynków, łączenie serii poszczególnych kontraktów, wybór dokładnych dni i godzin notowań)
  • Testowanie gotowych algorytmów na danych historycznych
  • Korzystanie z gotowej biblioteki wskaźników i metod statystycznych
  • Raportowanie wyników poszczególnych strategii oraz całego portfela
  • Uruchomienie i bieżące monitorowanie strategii na podstawie aktualnych notowań
  • Przekazywanie sygnałów kupna/sprzedaży do systemów transakcyjnych domów maklerskich.

Tradebox S.A. oferuje usługi sprzedaży algorytmów i danych oraz hosting skryptów działających w oparciu o bieżące notowania.

Pierwsza transza inwestycji wyniosła 400.000,00 zł. Docelowo kwota inwestycji Inkubatora Naukowo – Technologicznego sp. z o.o. wyniesie 600.000,00 zł.