Kogo i czego szukamy?

Projekt “Naukowy Inkubator Technologiczny” nastawiony jest na:

POMYSŁODAWCĘ- kreatywnego, wykazującego zaangażowanie, umiejącego pracować w zespole, zdeterminowanego w swoim działaniu, pełnego wiary w swój własny pomysł. Szczególnie cenione będą kompetencje i doświadczenie w tematyce/branży, której dotyczy projekt oraz finansowy wkład własny w realizację przedsięwzięcia.

UNIKALNY POMYSŁ lub projekt/ koncepcję /ideę /prototyp dający szansę na komercyjny sukces. Pomysł powinien wprowadzać i wykorzystywać innowację (produktową, procesową, marketingową) oraz, w następstwie pozytywnej rekomendacji, po ukończeniu etapu preinkubacji, umożliwiać utworzenie podmiotu gospodarczego, który będzie ten projekt realizował.

BRANŻE z zakresu:
● technologie informatyczne i komunikacyjne (IT)
● telekomunikacja,
● elektronika,
● technologie mobilne.

Zobacz też:
Jak działamy?
Jakie wsparcie oferujemy?
Jak wygląda proces inwestycyjny?
Dla pomysłodawcy
Szczegółowy przebieg konkursu