Kontakt

Siedziba spółki:

Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań
Tel: +48 61 851 86 77 w.211
Fax: +48 61 851 86 77

email: biuro@int.org.pl

Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062232 w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 354 000,00 zł w całości opłaconym.

REGON: 932695911
NIP: 899-24-24-516