Jak działamy?

Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. wspiera rozwój rozwiązań informatycznych, pomaga dopasować rozwiązania do potrzeb rynkowych, zapewnia wsparcie organizacyjne i finansowe oraz ułatwia skutecznie komercjalizować innowacyjne rozwiązania.

Nasze działania kierujemy w szczególności do pomysłodawców posiadających nowatorskie pomysły lub rozwiązania, na bazie których chcą stworzyć skutecznie działający biznes.

IN-T aktualnie realizuje projekt pn. „Naukowy Inkubator Technologiczny”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 r. – 28.02.2014 r.

Wartość projektu – 9 971 736,00 zł

Udział Unii Europejskiej – 9 734 400,00 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegółowy przebieg konkursu